Rodzaj zajęć

Odpłatność

Zajęcia edukacyjne
z  modelarstwa lotniczego

20,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z plastyki

20,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z gry na fortepianie

40,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na gitarze

40,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na perkusji

40,00 zł/45 min