O działalności

Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w działalności kulturalnej.
 
Statutowe cele Gminne Centrum Kultury realizuje poprzez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska a obejmującą między innym:

- edukację kulturalną środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, zmierzającą do rozwoju zainteresowań i talentów artystycznych, poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań,
- organizowanie kursów, konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
- rozwój folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie efektów ich pracy oraz udział w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
- organizację nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze, zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,
- ułatwianie korzystania z pełnej swobody artystycznej wypowiedzi, wolności słowa i prawa do kulturalnego samostanowienia poprzez wspieranie alternatywnych działań kulturalnych, artystycznych,
- koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środowiskami szkolnymi i samorządem mieszkańców,
- działalność instruktażowo-metodyczną,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- organizowanie seansów filmowych oraz spektakli teatralnych,
- promocję Gminy Żabno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- promocję i wspieranie ludzi zaangażowanych w działalność kulturalną na terenie gminy,
- organizację komunikacji i informacji społecznej w gminie poprzez wydawanie czasopisma.
 
Centrum Kultury organizuje wiele różnorodnych imprez w tym także cykliczne imprezy estradowe o charakterze regionalnym oraz inne przedsięwzięcia artystyczne na wysokim poziomie.
 
Działalność Gminnego Centrum Kultury obejmuje szeroką gamę dziedzin sztuki: muzykę, plastykę, taniec, teatr, modelarstwo, poezję śpiewaną, piosenkę aktorską i autorską.

W ramach zajęć stałych odbywają się:
a)    Zajęcia z nauki gry na fortepianie
b)    Zajęcia z nauki gry na syntezatorze
c)    Zajęcia z nauki gry na gitarze
d)    Zajęcia z nauki gry na perkusji

Zajęcia odbywają się w godzinach dogodnych dla uczestników, często popołudniowych.

W ramach Gminnego Centrum Kultury działają kluby: modelarski i plastyczny. Kluby działają  w pracowniach specjalistycznych. Wykorzystują znajdujące się w nich instrumenty i urządzenia. Opiekunowie klubów to wykwalifikowani instruktorzy. Pod okiem specjalistów kluby niejednokrotnie osiągały sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
 
Przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie działają także zespoły:

Zespół Folklorystyczny "Otfinowianie"
Zespół Folklorystyczny "Bobrowianie"
Zespół muzyczny "Czarne Koty"
Zespół młodzieżowy "The moon stream"
Zespół młodzieżowy "40% Bluesa".
 

W Gminnym Centrum Kultury działają ponadto zespoły taneczne: Zespół Tańca Nowoczesnego „Voices” dla młodzieży oraz grupa taneczna „Latino” dla dzieci.


Centrum Kultury w Żabnie wydaje Nową Gazetę Żabnieńską. Jest to dwumiesięcznik podnoszący tematy związane z gminą. Wydawany jest w nakładzie 500 sztuk.
 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie posiada budynek o powierzchni 1500 m2, w skład którego wchodzą:

• sala widowiskowo - kinowa, która liczy 180 miejsc,
• sala klubowa,
• sala choreograficzna,
• sala muzyczna/fotograficzna,
• galeria,
• pracownia plastyczna,
• pracownia muzyczna,
• pracownia komputerowa, która posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.