Klub Plastyki działa w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie od 30 lat.

Jego działalność opiera się głównie na następujących formach:


•  zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
•  opieka nad amatorskim ruchem artystycznym,
•  wystawiennictwo,
•  opracowywanie scenografii i rekwizytów.

Formy działalności stosowane są adekwatnie do specyfiki danego działu, przy czym jest rzeczą oczywistą, iż w codziennej pracy zachodzi ich połączenie i harmonijne zazębianie.

Najpopularniejszą formą działalności Klubu Plastyki są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia plastyczne to nie tylko wspaniała zabawa dla dzieci, to również wychowanie przez sztukę, wzbogacanie intelektualne i uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Klub prowadzi również Galerię znajdującą się w budynku Gminnego Centrum Kultury. Galeria przez cały rok prezentuje dzieła twórców, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Jest to głównie malarstwo, rzeźba, grafika i fotografia.

W ramach zajęć Klubu Plastyki wykonywane są także dekoracje, scenografie i rekwizyty do odbywających się w Gminnym Centrum Kultury imprez - wystaw, koncertów, spektakli.