W ramach gminnych obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Niedomicach odkryto kolejną kartę historii „małej Ojczyzny”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tamtejszej Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie promujące najnowszą publikację pochodzącego z Niedomic  ks. Łukasza Bochenka „Powstańcy styczniowi z Niedomic” . Jak się okazało historia ma wciąż dużo do powiedzenia, promowana książka ukazuje wkład ziemi niedomickiej w ogólnonarodową walkę o niepodległość. W czasie spotkania autor przybliżył odbiorcom postaci niezwykłe – mieszkańców Niedomic, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, ponosząc ofiarę krwi i życia, braci Szameitów – Mieczysława, Dobiesława i Władysława oraz Wilhelma Habichta.

Wydarzeniu towarzyszył recital w wykonaniu szkolno-parafialnego zespołu „Ewenement”, który działa pod kierunkiem ks. Sławomira Lecha oraz okolicznościowa wystawa. W spotkaniu udział wzięli bardzo licznie mieszkańcy Niedomic, a także zaproszeni goście, m.in. burmistrz Żabna Marta Herduś, starosta tarnowski Roman Łucarz, ks. Krzysztof Kamieński – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, ks. Andrzej Jasnos – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Sławomir Kurzydym wraz z radnymi.

Organizatorami tego wyjątkowego wieczoru byli: Burmistrz Żabna, ks. Łukasz Bochenek – autor, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach oraz Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. 

Relacja zdjęciowa