O potrzebie ochrony pszczół i jeży uczyli się uczestnicy zajęć feryjnych w Centrum Kultury.

 

 

Warsztaty pod hasłem „Moje miejsce na ziemi – pomoc jesiennym sierotom” zrealizowała w Żabnie Fundacji „INKLUZJA – Edukacja Włączająca”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jaką rolę w środowisku pełnią i jakie znaczenie dla człowieka mają pszczoły i jeże. Z dużym zaangażowaniem i radością dzieci wzięły udział w zajęciach ruchowych i plastycznych, które stanowiły dopełnienie zdobytej wiedzy.