Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje wyjazdowe zajęcia artystyczne z tworzenia kwiatów z bibuły. Warsztaty odbędą się w Domu Malarek w Zalipiu 17 sierpnia br. Będą one połączone ze zwiedzaniem Malowanej Wsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kultury zapewnia przejazd autokarem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - obowiązują wcześniejsze zapisy.  

Zbiórka w GCK o 10:30, przyjazd do Żabna ok 13:30.

Można to uczynić osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie lub telefonicznie pod nr 645-69-31. Warunkiem wpisania na listę jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do MGBP w Żabnie najpóźniej do 11 sierpnia do godz. 15:00.

Osoby, które mimo zgłoszenia telefonicznego nie wypełnią deklaracji w wyżej podanym terminie, nie wezmą udziału w warsztatach.

W tym dniu tj. 17 sierpnia, nie odbędą się zajęcia wakacyjne. 

Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły organizowane są przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie w ramach projektu "Nasze dziedzictwo - czerpiąc z tradycji przodków" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022"

 

DEKLARACJA