Uroczystym koncertem pod hasłem Wieczór Talentów zakończył się rok kulturalno-edukacyjny 2021/2022 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie było nie tylko podsumowaniem pracy instruktorów, ale przede wszystkim było okazją do publicznego zaprezentowania się na scenie uczestników zajęć prowadzonych w Centrum Kultury. Dla wielu z nich był to pierwszy występ przed publicznością. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Wychowankowie Marty Czechowskiej, Kamila Patulskiego i Moniki Kuty zachwycali śpiewem, grą na pianinie, gitarze i perkusji.

Na Wieczorze Talentów nie zabrakło także i innych dziedzin, którymi na co dzień zajmuje się Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Swoją obecność zaakcentowali członkowie Klubu Plastyki, którzy pod kierunkiem Kamili Ryby przygotowali wystawę swoich prac, obrazującą efekty ich całorocznej działalności. Nie zabrakło też fotografii, którymi z kolei pochwalili się uczestnicy warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Krzysztofa Wójcika. Wystawę prac plastycznych i fotograficznych można podziwiać w holu Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

Na Wieczorze Talentów pojawili się także uczestnicy zajęć z projektowania graficznego, które Centrum Kultury realizowało w formule online w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Odebrali oni zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

Wszyscy uczestnicy koncertu i zajęć prowadzonych w Centrum Kultury otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Piotra Brody i dyrektor GCK Marty Warias pamiątkowe certyfikaty i upominki. Jednak największą nagrodą dla wszystkich uczestników i ich instruktorów były gorące brawa od zachwyconej publiczności.