Gminne Centrum Kultury w Żabnie pozyskało dotację na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz na doposażenie instytucji w niezbędny sprzet. Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

Szkolenie dla pracowników GCK

Szkolenia online z tutorem cyfrowym