Niedzielny wieczór publiczność zgromadzona w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie spędziła z kulturą ludową.

 

 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół twórczości Tadeusza Nowaka”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Było to spotkanie z kulturą ludową pt. „Z nurtem Dunajca”. Uczestnicy spotkania zobaczyli dwa widowiska, do których scenariusz napisał i choreografię opracował Janusz Cierlik, na co dzień choreograf Zespołów Folklorystycznych „Bobrowianie” i „Otfinowianie”….. to być może takim zwyczajom przypatrywał się w dzieciństwie Tadeusz Nowak, wychowany w dolinie rozciętej Dunajcem. Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” zaprezentował widowisko „Frycówka oryla Michoła”, zaś Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” przygotował program „Dożynki”.
Autor scenariuszy do widowisk, Janusz Cierlik przybliżył obecnym na spotkaniu kulisy zbierania materiałów do tych widowisk, mówił też o poszukiwaniu materiałów źródłowych.
Przedstawione widowiska wzbudziły zachwyt wśród publiczności, która artystów i autora scenariuszy nagrodziła gromkimi brawami.
Zwieńczeniem spotkania z kulturą ludową była promocja książki „Żabnieńskie kulinaria” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Żabna. Książka zawiera autorskie przepisy na lokalne i tradycyjne potrawy na dania obiadowe, desery czy przetwory. Autorami przepisów są mieszkańcy gminy Żabno, członkinie i członkowie stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Autorem zdjęć do publikacji jest Marcin Głuszek.
Niedzielne wydarzenie było także okazją do złożenia podziękowań dla kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych za dotychczasową współpracę oraz pomoc przy organizacji XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego, które odbyły się 11 września br. w Łęgu Tarnowskim. Okolicznościowe adresy na ręce przedstawicieli kół gospodyń złożył Sławomir Kurzydym – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie oraz Roman Łucarz – Starosta Tarnowski.
Serdeczne podziękowania za wsparcie wieczoru z kulturą ludową kierujemy do firm: Tadeusz Jachna i  Zbigniew Jachna z Łęgu Tarnowskiego.