Poniżej prezentujemy zarządzenie Dyrektora GCK w Żabnie w sprawie otwarcia dla użytkowników Gminnego Centrum Kultury.