Informujemy, że od 18 maja 2021 r. mieszkańcy Gminy Żabno i Powiatu Tarnowskiego będą mogli korzystać dwa raz w tygodniu z darmowej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16.

 

 

 

 

 

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez prawnika we wtorki w godz. 08.00-12.00 oraz środy w godz. 11.00-15.00.


Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Aby skorzystać z pomocy prawnej należy najpierw umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 lub +48 571356913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.


Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w Powiecie Tarnowskim.


Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie poradyprawne.powiat.tarnow.pl.