Co roku wiosną gościł w Żabnie Zając Poziomka, który był patronem Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych „O wielką nagrodę Zająca Poziomki”. W tym roku Przegląd nie odbędzie się w tradycyjnej formule, ale nie oznacza to wcale, że Zając nie pamięta o Żabnie.

 

 

 

 

Pod hasłem „Zając Poziomka pozdrawia z Żabna” Centrum Kultury przygotowało dla swoich użytkowników i fanów Zająca Poziomki kilka atrakcji. 

W gablotach przed Gminnym Centrum Kultury na kilku planszach obejrzeć już można retrospektywną wystawę, ukazującą jak w przeciągu ponad 30 lat zmieniał się Zając Poziomka i jego festiwal. Jak zmieniały się dekoracje, rodzaje lalek, uczestnicy i sam Zając. Jedno, co się nie zmieniło, i co widać na zamieszczonych na wystawie fotografiach, to wspaniała dziecięca publiczność, która każdego roku licznie gromadzi się by oglądać najlepsze przedstawienia lalkowe w jedynym takim przeglądzie w całej Małopolsce. 

Wkrótce rozstrzygnięty zostanie konkurs na lalkę teatralną przygotowany we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Żabnie i Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Wystawa lalek będzie miała w tym roku dwie formuły. Pojawi się w sieci, na naszej stronie internetowej, Facebooku i  na YouTubie - 21 maja. Z kolei w czerwcu, po zakończonym remoncie w GCK, zaprosimy Was do zwiedzenia pokonkursowej wystawy lalek w Galerii „Rozmaitości” Centrum Kultury.