Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861) do dnia 8.05.2021 r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie działa w ograniczonym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

Do  dnia  14.05.2021 r. prowadzenie działalności GCK w Żabnie w zakresie organizowanych bez udziału publiczności: 

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby 

i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych. 

 

Od dnia 15.05.2021 r. do dnia 5.06.2021r. prowadzenie działalności zespołów muzycznych w zakresie organizowanych bez udziału publiczności: 

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby 

i ćwiczenia; 

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych. 

 

Od dnia 29.05.2021 r. do dnia 5.06.2021 r. prowadzenie działalności  GCK w Żabnie  z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, w pomieszczeniach,  pod warunkiem: 

1) udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami; 

2) zachowania nakazu zakrywania ust i nosa przez widzów i słuchaczy; 

3) zachowania nakazu nie spożywali napojów lub posiłków przez widzów i słuchaczy. 

 

Od dnia 29.05.2021 r. prowadzenie działalności GCK w Żabnie w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy  uczestnikami,  zachowaniu   nakazu   zakrywania   ust   i nosa bez spożywania napojów lub posiłków przez uczestników. 

 

W sprawach pilnych Gminne Centrum Kultury w Żabnie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.