Bezpiecznie korzystać z Internetu i serfować po sieci będą młodzi mieszkańcy gminy Żabno, którzy wzięli udział w zajęciach „Bezpieczne zachowania w sieci”.

 

 

 

 

 

 

 

Przez dwa miesiące, dwa razy w tygodniu, uczestnicy spotykali się online i poznawali zasady tworzenia i przechowywania haseł, sposoby unikania wirusów, rozpoznawania niebezpiecznych adresów www i wielu innych. Zajęcia były bezpłatne. Na poznawaniu zagrożeń płynących z sieci i sposobów im zapobiegania uczestnicy spędzili 31 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Projekt realizowany był na terenie gminy Żabno przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).