Pożegnaliśmy śp. Halinę Żeleźnik - kierownika Zespołu Folklorystycznego „Bobrowianie”, miłośniczkę folkloru i animatorkę życia społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 23 marca 2021 r. w Kościele pw. Św. Trójcy w Łęgu Tarnowskim. Panią Halinę będziemy wspominać jako osobę niezwykle ciepłą i życzliwą, bardzo zaangażowaną w życie społeczno – kulturalne naszej gminy. 

 Pani Halino – będzie nam Pani brakowało… Spoczywaj w pokoju.