Gminne Centrum Kultury w Żabnie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie serdecznie zapraszają dziecięce i młodzieżowe teatry lalkowe do udziału w 35. jubileuszowej edycji Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, która zaplanowana została w dniu 20 maja 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Żabnie.

 

 

W Przeglądzie mogą prezentować się teatry lalkowe działające w przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury z terenu województwa małopolskiego. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych ma na celu stworzenie młodym teatrom możliwości prezentacji własnych realizacji scenicznych, konfrontacji z innymi teatrami lalkowymi oraz inspirowanie poszukiwań repertuarowych i różnorodnych form inscenizacyjnych. 

 

Przedstawienia teatralne oceniać będzie Komisja Artystyczna w trzech kategoriach: teatry najmłodszych (od 3 do 6 lat), teatry dziecięce (od 7 do 12 lat) oraz teatry młodzieżowe (od 13 do 16 lat). Czas trwania spektaklu od 20 do 35 min.

Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 16.  

W sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego, zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia terminu Przeglądu jednocześnie zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w oparciu o obowiązujące normy prawne w związku z epidemią COVID -19.

Zapraszamy do udziału.

 

REGULAMIN - do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania