W związku z powyższym w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie nie będą prowadzone żadne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Odbywają się indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Działem Administracyjno – Księgowym tel. 14 645-66-79 w godz. 8:00 – 16:00.