Patrycja Wąsikowska to artysta - fotograf, przyrodnik, współzałożycielka strony Puszcza Niepołomicka. Jest absolwentką turystyki międzynarodowej i magistrem turystyki przyrodniczej. Od wielu lat zajmuje się fotografią przyrody, rozpowszechnianiem wiedzy przyrodniczej i popularyzowaniem etycznego podejścia do fotografii dzikich zwierząt. Publikuje artykuły o tematyce przyrodniczej. Jej teksty pojawiały się m.in. na łamach Nowej Gazety Żabnieńskiej. Swoimi zdjęciami i tekstami  pogłębia świadomość ekologiczną oraz rozwija szacunek i wrażliwość na piękno przyrody. Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Wernisaż poprzedzi projekt literacko – muzyczny „Szelest słów” przygotowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie.
Bezpłatne wejściówki upoważniające do udziału w wydarzeniu można odbierać w M-GBP w Żabnie. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne liczba miejsc w sali widowiskowej została ograniczona.