Wybitne dzieło polskiego romantyzmu  przy fontannie na żabnieńskim Rynku czytali samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, uczniowie i nauczyciele gminnych szkół, mieszkańcy miasta i gminy Żabno. Wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowy egzemplarz „Balladyny” wraz z okolicznościową pieczęcią.


Nastrój czytanego utworu zilustrowali muzyką Milena Łącka i Dominik Fitrzyk, którzy nastrojowymi, niejednokrotnie inspirowanymi Balladyną utworami, wprowadzili w zachwyt zgromadzoną publiczność.
"Balladyna" Juliusza Słowackiego to historia o miłości, żądzach, pragnieniach i życiowych wyborach, zamknięta w pięciu aktach dramatu literackiego. Wybitne dzieło polskiego romantyzmu zostało ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane 5 lat później w Paryżu. Powstało na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn klęski powstania listopadowego oraz debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu.


Wydarzenie było także okazją do wręczenia nagród uczestnikom i laureatom konkursów „Zoom na Żabno”, „Wakacje z książką” i „Zaczytane wakacje” organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Żabnie.


Akcję "Narodowe Czytanie"  w Żabnie patronatem honorowym objęli Burmistrz Żabna Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.


Organizatorami wydarzenia były instytucje kultury Gminy Żabno – Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie.


Za pomoc w organizacji wydarzenia organizatorzy serdecznie dziękują:
- Zespołowi Folklorystycznemu „Otfinowianie”
- Cukierni „Duet” z Żabna, Państwu Marzenie i Jackowi Wariasom
- Pani Marii Ochnio
- Pani Barbarze Lichorobiec
- Miejsko – Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.