O szczegółowych procedurach i zasadach postępowania będziemy informować na bieżąco. Uczestników zajęć prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Ze względu na wciąż obowiązujące zagrożenie epidemiczne prosimy o stosowanie się do zaleceń i procedur obowiązujących w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Procedury - do pobrania

1 - do pobrania

2 - do pobrania

3 - do pobrania

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających na zajęcia prosimy o doręczenie podpisanego Wniosku oraz Oświadczenia, co jest warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

Wniosek - do pobrania

Oświadczenie - do pobrania