Konkurs organizowany jest przez Gminę Żabno, Gminne Centrum Kultury i Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie z okazji XXX - lecia samorządności w Polsce.

Celami konkursu są: kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz świadomości kulturowej regionu – jego historii, tradycji i folkloru, stworzenie możliwości wyrażenia siebie poprzez sztukę i propagowanie idei i postaw samorządności.

Prace plastyczne należy dostarczyć do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie ul. Jagiełły 16 do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zawiera Regulamin.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia