Decyzję taką, w związku z podjęciem prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 podjął uchwałą Prezydium  ZG ZOSP RP z dnia 10 marca br. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowie.

 O ewentualnym nowym terminie poinformujemy.