Wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia do godz. 15.00 do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostaną poinformowane szkoły, z których zgłoszone zostały prace. Informacja znajdzie się także na naszej stronie internetowej.

Wyłonione w eliminacjach gminnych prace plastyczne (po jednej z każdej grupy wiekowej) przesłane zostaną do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 8 maja 2019 r.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa zawierają Regulaminy.

Zapraszamy do udziału…

 

Regulamin  „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - do pobrania

Regulamin  „Nie wypalaj suchych traw” - do pobrania

Regulamin  „Strażak w akcji” - do pobrania