Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

Na nasze zadanie KSIĄŻKA I MUZA” można zagłosować w bibliotekach na terenie gminy, bądź bezpośrednio przez Internet 
https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Kod zadania: TAR 22. „KSIĄŻKA I MUZA"
Bardzo liczymy na Wasze głosy!