Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Każdy uczestnik projektu po jego zakończeniu otrzyma nieodpłatnie tablet wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. W ramach szkolenia przewidziano 15 spotkań. Zajęcia odbywają się w 2 grupach.

W gminie Żabno z projektu skorzysta prawie 20 osób.