Z ogromnym entuzjazmem przyjęli widzowie koncert „Krzyż i Orzeł” w wykonaniu tenora Bogusława Morki. Artyście towarzyszyła orkiestra kameralna „Alla Breve” pod dyr. Bogny Dulińskiej. Podczas ponad godzinnego występu publiczność miała okazję wysłuchać w mistrzowskim wykonaniu pięknych pieśni patriotycznych. Długie owacje na stojąco dwukrotnie „zmusiły” artystę do bisów.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się też publikacja Pawła Domańskiego „Żabnowiana”, której promocja stanowiła drugą część wieczoru. Autor zaprezentował efekty swojej pracy i pasji, jaką jest zgłębianie przeszłości Żabna i gromadzenie materiałów historycznych w dwu tomach pod wspólnym tytułem „Żabnowiana”.  Na zawartość książki składają się dokumenty, rękopisy, artykuły prasowe i fotografie traktujących o historii Żabna. Po prelekcji, każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz książki.

Ostatnim punktem wieczoru był wernisaż wystawy „Żabno 1918-2018”, który miał miejsce w galerii „Rozmaitości” Gminnego Centrum Kultury. Eksponaty zgromadzone na wystawie stanowią przedmioty codziennego użytku, związane z uprawianiem zawodów rzemieślniczych, elementy wyposażenia, a nawet militaria. Na wystawie znajdują się też materiały archiwalne (rękopisy, dokumenty, fotografie). Wszystkie eksponaty i dokumenty są oryginalne i pochodzą z terenu Żabna. Celem wystawy jest ukazanie jak Żabno wyglądało 100 lat temu i jak w ciągu tych 100 lat się zmieniało. Podczas trwania wernisażu dla jego uczestników przygotowana została degustacja potraw żołnierskich – „okopowe jadło”. Potrawy przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic „U Tatara”.

Projekt „Żabno pamięta” realizowany był na terenie gminy Żabno przez Gminne Centrum Kultury, które otrzymało na ten cel dotację ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. W ramach projektu zorganizowane zostały przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne upowszechniające i popularyzujące wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.