Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarze książki. „Żabnoviana” to dwutomowa publikacja, na którą składają się dokumenty, rękopisy, artykuły prasowe i zdjęcia, niejednokrotnie nie publikowane do tej pory. Zebrane do książki materiały pochodzą głównie ze zbiorów prywatnych autora i mieszańców Żabna.


Promocji książki towarzyszyć będzie wystawa „Żabno 1918 - 2018". Eksponaty na wystawie stanowić będą przedmioty codziennego użytku, związane z uprawianiem zawodów rzemieślniczych, elementy wyposażenia, zabawki a nawet militaria. Na wystawie znajdą się też materiały archiwalne (rękopisy, dokumenty, fotografie). Wszystkie znajdujące się na wystawie eksponaty i dokumenty są oryginalne i pochodzą z terenu Żabna. Wystawa ma na celu ukazać jak Żabno wyglądało 100 lat temu i jak w ciągu tych 100 lat się zmieniało.
Podczas trwania wernisażu dla jego uczestników przygotowana będzie degustacja potraw żołnierskich – „okopowe jadło”. Potrawy przygotuje cieszące się dużym uznaniem w tym zakresie Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic „U Tatara”.


Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach projektu „Żabno pamięta” jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.