Dla występujących na festiwalu był to debiut. Zespoły przygotował Janusz Cierlik.


Kobieca grupa śpiewacza „Otfinowianki” wchodząca w skład zespołu „Otfinowianie” otrzymała III nagrodę spośród 34. Grup śpiewaczych. Do konkursu grupę przygotowała Marta Czechowska.