Adam Janiec - amator, człowiek który maluje z miłości do piękna. Ekspozycja w Żabnie jest jego 49 wystawą, na której zaprezentuje prace oparte w dużej mierze na wspomnieniach z podróży do Włoch.