Konkurs jednego wiersza o Ojczyźnie

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Żabna

Uczestnicy:

Osoby powyżej 15 roku życia.
konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żabno.

Opis:

Na konkurs należy przesłać jeden napisany przez siebie wiersz o Małej Ojczyźnie inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Wiersz powinien nawiązywać do motywu Małej Ojczyzny i zostać napisany specjalnie na ten konkurs.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

Laureat i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń  15.04.2018 – 31.08.2018

 

 

REGULAMIN - do pobrania

ZGODA - do pobrania