W Przeglądzie, który odbył się 15 marca 2018 r., wzięło udział 7 zespołów teatralnych – co dało liczbę prawie 150 młodych aktorów. Zaprezentowały się zespoły teatralne działające w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz stowarzyszeniach teatralnych i instytucjach kultury z terenu województwa małopolskiego. Mocną reprezentację miała gmina Żabno – w Przeglądzie walczyły aż 3 zespoły z terenu gminy: z Publicznego Przedszkola w Żabnie oraz ze Szkół Podstawowych w Żabie i Niedomicach. Ponadto zaprezentowały się zespoły działające w Dąbrowskim Domu Kultury oraz przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Rabcia w Rabce – Zdroju i Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.


Wszystkim spektaklom konkursowym przyglądała się Komisja Artystyczna, która pracowała w składzie: Dagmara Żabska – aktorka, pegadożka teatru, Ilona Buchner – aktorka – lalkarka i Małgorzata Brożonowicz – Sienkiewicz – aktorka – lalkarka.

Komisja postanowiła przyznać:
1) w kategorii teatrów dziecięcych 3 – 6 lat
- Nagrodę Zająca Poziomki dla Zespołu Teatralnego „Wesołe Żabki” z Publicznego Przedszkola w Żabnie. Zespół otrzymał także nagrodę finansową w wysokości 600 zł.
2) w kategorii zespołów dziecięcych 7 – 12 lat
III miejsce – Zespołowi Teatralnemu „Prawie jak ADHD” z Dąbrowskiego Domu Kultury oraz nagrodę finansową w wysokości 500 zł
II miejsce – Zespołowi Teatralnemu „Olimpiki” ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach i nagrodę finansową 600 zł
I miejsce zajęły ex aequo: Zespół Teatralny „Galimatias” ze Szkoły Podstawowej w Żabnie i Grupa Teatralna „Lalkarze ze Spytkowic” z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Oba zespoły otrzymały Wielkie Nagrody Zająca Poziomki oraz nagrody finansowe w wysokości 1000 zł.
3) w kategorii teatrów młodzieżowych przyznano
- wyróżnienie dla Zespołu Teatralnego „Feniks” z Dąbrowskiego Domu Kultury i nagrodę finansową w wysokości 500 zł
- III miejsce dla Grupy Teatralnej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół „Rabcia” i nagrodę finansową w wysokości 700 zł

Komisja nominowała także do udziału w finale XXXIII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Nowym Sączu, który odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca br. dwa zespoły teatralne – „Galimatias” ze Szkoły Podstawowej w Żabnie i „Lalkarzy” ze Spytkowic.

Oprócz profesjonalnej komisji młodych lalkarzy oceniała też Młodzieżowa Komisja Artystyczna, która działała w składzie: Paulina Grabka, Jan Szewczyk, Jan Kijowski, Piotr Dzierżanowski. Komisja przyznała nagrodę rzeczową dla Zespołu Teatralnego „Galimatias” ze Szkoły Podstawowej w Żabnie.

Przeglądowi towarzyszyło również rozstrzygnięcie konkursu na lalkę teatralną, który ogłoszony został przez organizatorów Przeglądu we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Żabnie pod hasłem „Pacynki, marionetki, kukły”.
Tradycją Przeglądu jest też występ profesjonalnego teatru. W tym roku na scenie w Żabnie mogliśmy oglądać spektakl „Księga lasu” w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego SCENA NA SCENIE.

Wydarzeniom organizowanym w ramach Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych towarzyszyła też wystawa retrospektywna „Poziomkowe migawki”.

Patronat honorowy nad 33. Małopolskim Przeglądem Teatrów Lalkowych O Wielką Nagrodę Zająca Poziomki objęli Burmistrz Żabna Stanisław Kusior i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

 

RELACJA WIDEO:

https://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/20662,znamy-zdobywcow-nagrody-zajaca-poziomki.html#sthash.WHdZLGrO.dpbs