Koncert zachwycił żabnieńską publiczność. Dzięki specjalnie przygotowanemu repertuarowi artyści Filharmonii Krakowskiej i Stowarzyszenia PASSIONART zabrali widzów w muzyczną podróż po najważniejszych wydarzeniach 250 lat walki o wolność i niepodległość. Program koncertu nawiązywał do konfederacji barskiej, czasu walk napoleońskich, powstań narodowych XIX wieku, I i II wojny światowej, walki Żołnierzy Niezłomnych, Grudnia 70' oraz okresu stanu wojennego i Solidarności. Wszystko to sprawiło, że publiczność owacjami na stojąco dziękowała artystom, a niektórzy z widzów nie kryli wzruszenia.


Koncert „Nasza Niepodległa” był pierwszym z szeregu przedsięwzięć edukacyjnych i artystycznych zaplanowanych do realizacji w 2018 r., co w swoim wystąpieniu podkreślił Burmistrz Żabna Stanisław Kusior. W Żabnie bowiem przez cały rok odbywać się będą konkursy (fotograficzno – literacki, plastyczny, wiedzy, recytatorski), spotkania, prelekcje, wykłady, wystawy i koncerty. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.