Licznie zgromadzona, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, publiczność obejrzała występy dzieci oraz widowisko jasełkowe „Uwierz w narodzenie Pana”. Z dużym aplauzem publiczności spotkał się koncert tarnowskiego chóru Gos.pl oraz Zespołu Folklorystycznego „Ilkowyjce”, składającego się z rodziców dzieci z przedszkola.