Więcej informacji uzyskać można w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie – tel. 14 645-66-79.