Był już konkurs dotyczący historii Żabna w 625 rocznicę lokacji miasta oraz poświęcony osobie Jana Wnęka – prekursora lotnictwa i rzeźbiarza z Odporyszowa.
W tym roku konkurs wiedzy poświęcony był związkom Żabna z literaturą i jej twórcami. Zmagania pod hasłem „Żabno w literaturze – literatura w Żabnie” odbyły się 25 maja w Centrum Kultury w Żabnie. Zakres konkursu obejmował życie i twórczość pisarzy i artystów związanych z Gminą Żabno ze szczególnym uwzględnieniem motywów lokalnych w ich biografii i twórczości.
 
Szczególną uwagę organizatorzy zwrócili na Stanisława Wyspiańskiego – silnie związanego z Żabnem, choćby za sprawą pochodzącej z żabnieńskich Konar małżonki;  ks. Janusza Stanisława Pasierba - poety i eseisty, historyka sztuki, który swoje dzieciństwo spędził w okupowanym przez hitlerowców Żabnie; Adolfa Rudnickiego – pisarza i eseisty urodzonego w Żabnie; Jana Wnęka – prekursora lotnictwa, który zadziwiał Odporyszów i okolice lotami z kościelnej wieży na własnoręcznie skonstruowanych skrzydłach czy Helenę Zborowską – pisarkę z Łęgu Tarnowskiego.
 
Gmina Żabno znalazła także swoje odbicie w twórczości choćby Leona Kruczkowskiego – powieść „Pawie pióra” czy Jalu Kurka – „Woda wyżej”.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się sporą i obszerną wiedzą. Ilość materiału ich jednak nie przeraziła - do udziału zgłosiło się bowiem 11 drużyn ze szkół podstawowych z: Żabna, Otfinowa i Ilkowic oraz 3 drużyny ze szkół gimnazjalnych z: Otfinowa i Żabna. Łącznie w konkursie wzięło udział 22 uczestników ze szkół podstawowych i 6 uczestników ze szkół gimnazjalnych.

Ostatecznie po sprawdzeniu testu napisanego przez uczniów jury przyznało:
w kategorii szkół podstawowych:
 
I miejsce: Wojciech Glazer i Kacper Jedynak ze SP w Żabnie
II miejsce: Maria Rzeszutek i Alicja Odbierzychleb ze SP w Ilkowicach
                Aleksandra Hołda i Martyna Gleń ze SP w Ilkowicach
III miejsce: Magdalena Patryjak i Justyna Szuran z ZSPGPiP w Otfinowie
 
Wyróżnienia: Natalia Padło i Wiktoria Cisło ze SP w Żabnie
                   Wiktoria Zając i Nadia Grabka ze SP w Żabnie

w kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce: Zuzanna Bieszczad i Emilia Nowak z ZSPGPiP w Otfinowie
II miejsce: Natalia Madejska i Magdalena Basta z PG w Żabnie
III miejsce: Leon Piwowarczyk i Jakub Barabasz z ZSPGPiP w Otfinowie
 
Konkurs tradycyjnie swoim patronatem objął Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior.
 
Wszyscy laureaci konkursu zaproszeni są na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 12 czerwca o godz. 18.00 w trakcie trwania Wieczoru Talentów, będącego podsumowaniem działalności kulturalnej za bieżący rok szkolny.