Poniżej prezentujemy fragment protokołu Komisji Artystycznej 5. Małopolskich Spotkań Teatralnych Teatrów Amatorskich  -  POSIADY TEATRALNE na Orawie

 

 

Fragmenty protokołu

PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej 5. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie, które odbyły się w Jabłonce w dniach 4-5 marca 2017r.

Komisja w składzie:

Maria BRYLAK-ZAŁUSKA – etnograf

Jerzy HOJDA – aktor, reżyser, scenarzysta

Andrzej RÓG – aktor, reżyser, scenarzysta

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 osób), z 8 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. krakowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, 2 z pow. chrzanowskiego, 3 z pow. limanowskiego, 5 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody: (…)

 

W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsca nie przyznano

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1 500 zł i pamiątkowe dyplomy

- Grupie Teatralnej AD-HOC z Żabna (pow. tarnowski) za spektakl SZUM NA GÓRZE w reż. Elżbiety Kijowskiej

- Kołu Teatralnemu STASZIC z Chrzanowa (pow. chrzanowski) za spektakl CHŁOPI w reż. Marcina Kobierskiego (…)

Załącznik do protokołu

Ogólne uwagi o spektaklach wg. kolejności występów: (…)

-  SZUM NA GÓRZE (reż. Elżbieta Kijowska) Grupy Teatralnej AD-HOC z Żabna – interesujący satyryczny tekst, celnie opisujący naszą społeczno-polityczną rzeczywistość w dobrej oprawie scenograficznej. Mimo dobrej, świadomej gry aktorskiej spektakl ten potrzebuje większego zróżnicowania temporytmu poszczególnych scen i epizodów aktorskich.(…)”