Szczegółowe informacje można uzyskać w Pracowni Plastycznej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie lub pod nr tel. 14 645-66-79 w. 28.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.