Zajęcia  poświęcone były interpretacji tekstu literackiego. Dotykały takich zagadnień jak: znaczenie repertuaru w recytacji, przekładanie metafory poetyckiej na obraz dźwiękowy czy świadomość ciała jako nośnika emocji.
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające zdobycie nowych umiejętności recytatorskich.
Warsztaty recytatorskie „Zaufajcie słowu” organizowane są cyklicznie przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”  - Biurem Organizacyjnym w Tarnowie.