Wykonawców oceniało jury w składzie: Barbara Marcinkowska – przewodnicząca, Monika Kuta i Beata Chłoń. Biorąc pod uwagę kompozycję i aranżację wykonywanych utworów, ich interpretację przez wykonawców, a także dobór repertuaru do wieku i możliwości wokalnych uczestników oraz ogólny wyraz artystyczny jury postanowiło przyznać:

w kategorii przedszkola

a)    soliści


I miejsce  - Ewa Migdał z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

II miejsce – Anna Wielbłąd z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej

III miejsce – Patryk Pająk z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej
III miejsce – Justyna Łata z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Odporyszowie

b)    zespoły


I miejsce – „Ilkowickie Słowiki” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

II miejsce – „Pięciolinia” z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej

III miejsce – „Niedomickie Bajnutki” z Publicznego Przedszkola w Niedomicach

Wyróżnienie: „Do Re Mi” z Publicznego Przedszkola w Niedomicach
Zespół wokalny z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Odporyszowie
„Usmiech” z Publicznego Przedszkola w Żabnie


w kategorii szkoły podstawowe kl. I - III


I miejsce – Kamila Mrówka ze Szkoły Podstawowej w Żabnie

II miejsce – Amelia Chodoła ze Szkoły Podstawowej w Sieradzy

III miejsce – Aleksandra Słota z ZSPGPiP w Otfinowie

Wyróżnienie: Nikodem Lioro z PKZSiP w Niecieczy


w kategorii szkoły podstawowe kl. IV-VI

I miejsce – Wiktoria Karwala ze szkoły Podstawowej w Żabnie

II miejsce – Emilia Klich z PKZSiP w Niecieczy

III miejsce – Daria Nawój ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim

Wyróżnienie: Emilia Michalska ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich


w kategorii szkoły gimnazjalne

I miejsce – Martyna Ogonowska z Publicznego Gimnazjum w Żabnie

II miejsce  - Gabriela Zabrzańska z ZSPGPiP w Otfinowiew kategorii szkoły podstawowe zespoły:

I miejsce – FEDE z ZSPiP w Ilkowicach

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Julia Merchut i Jakub Kijowski ze szkoły Podstawowej w Sieradzy i Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Żabnie

w kategorii szkoły gimnazjalne zespoły

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – GAMA z ZSPGPiP w Otfinowie oraz OSTATNIA NADZIEJA z Publicznego Gimnazjum w Żabnie.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Patronatem honorowym konkurs objęli Burmistrz Żabna Stanisław Kusior i Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Patronat medialny zaś sprawowali: Radio RDN Małopolska i Nowa Gazeta Żabnieńska.