Podstawowym celem konkursu jest konfrontacja dorobku muzycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów oraz solistów, a także popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach.

Konkurs adresowany jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno - instrumentalnych oraz chórów działających w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy Żabno.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 21 października br.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu