Nastrój czytanej powieści interpretowali tańcem, wzbudzając zachwyt publiczności, uczniowie Szkoły Tańca „Latino” Gabriela Skiby.
„Narodowemu Czytaniu” towarzyszyła w Żabnie akcja bookcrossingowa, czyli uwalniania książek pod hasłem „Quo vadis książko?”. Akcja sprawiła, że wiele książek znalazło nowych czytelników.
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta RP ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Dodajmy, że akcję „Narodowego Czytania” w Żabnie objął honorowym patronatem Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior.