Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe laureaci odebrali z rąk Burmistrza Żabna Stanisława Kusiora oraz jego zastępcy – Zbigniewa Lustofina i członka Towarzystwa Przyjaciół Żabna – Wilhelma Padły, który jednocześnie zasiadał w Komisji oceniającej prace. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Przypomnijmy, konkurs odbył się dla uczczenia 150 rocznicy pierwszego lotu Jana Wnęka – „Ikara znad Dunajca”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 100 uczniów z terenu gminy Żabno, którzy w drużynach dwuosobowych pisali test sprawdzający wiedzę o Odporyszowie i osobie pierwszego lotnika.
Organizatorami konkursu byli: Gmina Żabno, Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Żabna.