Zarówno sukcesy uczestników, jak i odzewy ze strony środowiska tanecznego pokazują, że turnieje taneczne wśród dzieci i młodzieży są niezmiernie ważne i przyczyniają się do dalszego rozwoju sportowego zawodników.

Turniej tańca odbędzie się 10 kwietnia br. w hali Sportowej w Żabnie. Podzielony będzie na 4 bloki, rywalizacja rozpocznie się od godz. 9.00 a planowane zakończenie około godz. 22.30. Pary będą rywalizowały na wydzielonym parkiecie tanecznym o wymiarach 16x 25 m. Turniej będzie oceniany przez sędziów posiadających uprawnienia sędziowskie w ramach Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz sędziów skutinerów a cały turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami Tańca Sportowego PTT oraz Rekreacja Małopolska. W turnieju będą mogli uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach i szkołach tańca prowadzonych przez członków wspierających Polskiego Towarzystwa Tanecznego raz posiadający opłacone składki członkowskie zgodnie obowiązujących cennikiem PTT oraz OM PTT na 2016 rok.

Nie mamy wątpliwości, że impreza przyciągnie nie tylko tancerzy z regionu małopolski jak i całej Polski południowej, lecz także ogromna grupę odbiorców. Będzie to pierwsza taneczna impreza tak wysokiej rangi w Gminie Żabno a jej sukces jest zagwarantowany poprzez bardzo liczne uczestnictwo dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez trenerów i założyciela Fundacji Edukacji i Rozwoju Tańca LATINO z gmin: Żabno, Radłów, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Olesno i Wietrzychowice.
W turnieju będą uczestniczyć dzieci tańczące w kategoriach rekreacyjnych: Brąz, Srebro, Złoto Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w grupach wiekowych: do 7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat, oraz kategoriach sportowych Polskiego Towarzystwa Tanecznego: F, E, D, C, B w kat. Wiekowych 12-13, 1-15 oraz pow. 15 lat. Zgłoszenia przyjmowane są przez Centralna Bazę Danych „CBD” do dnia 06.04.2016. W ciągu całego dnia szacowana liczba zawodników to około 500 tancerzy zarówno w klasach rekreacyjnych jak i sportowych. Na potrzeby turnieju cała hala zostanie zacieniona oraz zamontowane profesjonalne oświetlenie na rampach podwieszonych do konstrukcji hali oraz pełne nagłośnienie estradowe. Zostaną przygotowane krzesła i ławki dla widzów oraz strefa VIP dla specjalnych gości. Konkurs zostanie objęty patronatem Starosty, Burmistrza oraz lokalnego radia RDN oraz Tarnowskiej TV.

Każdy z uczestników turnieju w klasach rekreacyjnych otrzymuje medal oraz dyplom a w klasach sportowych obowiązuje system olimpijski np. 24-12-6, gdzie z sześciu par finałowych 3 pierwsze otrzymują w zależności od kategorii wiekowej i klasy tanecznej medal lub puchar oraz nagrody rzeczowe.