Osoby chcące wziąć udział w zajęciach informujemy, że zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie GCK lub pod nr tel. 14 645 66 79 wew. 27. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.