Celem Konkursu jest wymiana pomysłów i doświadczeń w upowszechnianiu śpiewu wśród dzieci, jak również odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych z terenu gminy Żabno.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat i zostanie
przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
„A” – przedszkola i klasy „0”
„B” – szkoły podstawowe kl. I - III
„C” – szkoły podstawowe klasy IV – VI.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczone zostaną laureatom po zakończeniu przesłuchań w dniu 20 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA