Oliwia Podlasiewicz ur. 1997 r. w Tarnowie. Ukończyła Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach. Jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie. Maluje i rysuje od dzieciństwa. Obecnie uczy się rysunku pod okiem Pani Renaty Stadler i tkaniny u Pani dr Anny Śliwińskiej-Kukli. Posługuje się pastelą suchą, olejną, ołówkiem i akrylem. Miała dwie wystawy indywidualne i brała udział w dwóch wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach osób prywatnych. Uczestniczy w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, gdzie zdobywa wyróżnienia i nagrody.