Celami konkursu są: przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z obdarowywaniem się kartkami świątecznymi, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz promocja talentów plastycznych.

Konkurs jest adresowany do dzieci z terenu gminy Żabno.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkola i kl. „0”
- szkoły podstawowe – kl. I - III
- szkoły podstawowe – kl. IV – VI.
Prace konkursowe przyjmowane będą do 11 marca 2016 r. do godz. 15.00
w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2016 r., o godz. 10.00.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Więcej informacji w Regulaminie.

 

REGULAMIN