Na nudę dzieci faktycznie nie mogły narzekać. Były zajęcia plastyczne, literackie, gry planszowe i umysłowe, zajęcia muzyczne i ruchowe. Uczestnicy korzystali także z pracowni komputerowej i gier na X-boxie. W zajęciach, które odbywały się codziennie wzięło udział kilkadziesiąt dzieci.