Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wniosek złożony przez Bibliotekę w Żabnie rozpatrzony został pozytywnie i otrzymała ona dotację w kwocie 3 384,62 zł. Biblioteka może wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.


Dzięki wsparciu przez Fundację Orange w Bibliotece w Żabnie oraz jej filiach w Otfinowie, Niedomicach, Niecieczy i Łęgu Tarnowskim można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego hot – spot.