Stowarzyszenie realizacją projektu chciało poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu w sołectwie dla mieszkańców Bobrownik Wielkich. W tym celu stworzono projekt placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej, tak aby z miejsca korzystać mogły dzieci, jak i ich opiekunowie. Miejsce też wybrane zostało świadomie.

Obszar placu jest duży i pozwolił na zamontowanie sześciu urządzeń zabawowych dla dzieci i dwa urządzenia fitness, z których korzystać mogą wszyscy. Stowarzyszenie sięgnęło po środki finansowe pochodzące z „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozdysponowywanych przez Lokalną Grupę Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Na zakup i montaż urządzeń Stowarzyszenie otrzymało 25.000 zł ze środków europejskich.